Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Presentera fynd - Raster

Senast uppdaterat: Oct 03, 2017 10:05AM CEST
Med Rasterkarta visas sökresultat som rutor i en kartbild. Du kan t.ex. söka på en enstaka art för att se dess utbredning i hela landet eller på en hel artgrupp i ett län. Oavsett sökning så visas först en karta över hela Sverige med 50x50 km rutor, även om din sökning är begränsad till del av landet. Du kan från denna visning zooma in på ett enskilt län och ändra storleken på rutorna som visas. Beroende på sökresultat finns förutom 50x50 km rutor även alternativen 25x25, 10x10, 5x5 och 1x1 km . När du klickar på en ruta så visas en lista med de ingående fynden under kartbilden. Rutorna följer det koordinatsystem som kallas Google Mercator. Rutornas färg (vars färgkodning visas under kartan) indikerar antal olika unika arter som rapporterats in i respektive ruta.Genom att klicka på någon av rutorna så visas, under kartan, en lista med alla fynd som finns rapporterade inom den aktuella rutan.För att ändra kartutsnitt så kan man under välj region välja ett län för att få en annan skala. Man får då ett mer detaljerat rutmönster begränsat kring det län man har valt. Storleken på rutorna går också att ändra mellan 1x1km och 10x10km.

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete