Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Presentera fynd - Histogram

Senast uppdaterat: Oct 18, 2018 01:20PM CEST
Med presentationsformatet Histogram visas resultatet av din sökning i ett stapeldiagram.
Resultatet visas antingen som antal fynd eller antal individer och hur dessa fördelas tidsmässigt på årets månader, alternativt årsvis.

Många vill använda histogram från Artportalen i egna presentationer, vilket hittills varit svårt då histogrammet inte gått att kopiera. Nu går det att exportera datat i histogrammet till en csv-fil, vilken är kommaseparerad och kan läsas av bl.a. Excel.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete