Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Definition av expertvalidering

Senast uppdaterat: Sep 29, 2017 04:40PM CEST
Med expertvalidering avses i första hand granskning och bedömning av riktigheten/rimligheten i fyndets taxontillhörighet och geografiska position. Även övrig information, som t.ex. datum, aktivitet, enhet, kön, ålder/stadium och biotopbeskrivning, kan ingå i valideringen när dessa är av betydelse.

Försök till korrigering av felaktigheter ska göras och sker i dialog med rapportör (redigeringsansvarig). Valideringsprocessen resulterar i att fyndet får en valideringsstatus i Artportalen.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete