Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Vad är Artportalen?

Senast uppdaterat: Apr 01, 2019 10:32AM CEST

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de miljontals fynduppgifter som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Allmänhet, ideella föreningar och professionella i unik samverkan för en effektivare naturvård


Rapportörerna finns runt om i landet och består till största delen av glada amatörer och hängivna ideellt arbetande personer, men också av naturvårdstjänstemän, forskare och andra som i tjänsten genererar fynduppgifter för arter. Tillsammans utgör de hela grunden för Artportalen. Genom deras engagemang och arbetsinsats skapas en unik och för svensk naturvård mycket värdefull kunskapsbank för vår svenska flora och fauna.

Genom att en så stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter finns samlade på ett och samma ställe kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.

 

Folkbildning och Citizen Science

Artportalen bidrar även till ett ökat intresse för arter och ökar ofta användarnas kunskaper kring arter, vilket förhoppningsvis kan leda till ökat intresse och förståelse för naturvård och artbevarande. Genom att göra det roligt att dela med sig av sina artobservationer hoppas vi att fler vill ge sig ut och i naturen för att leta, hitta och rapportera i Artportalen – och därmed också

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete