Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Sök fynd

Senast uppdaterat: Feb 08, 2018 10:52AM CET
För att söka fynd i Artportalen så finns ett sökformulär under fliken Sök och länken Sök fynd.Sökformuläret är uppdelat i fem delar: ART, PERIOD, MINA OBSERVATIONER, GEOGRAFI och FYNDEGENSKAPER. Varje fält innehåller ett antal sökparametrar. Hur många och vilka sökparametrar respektive fält innehåller ser man genom att klicka på plustecknet uppe till höger i fältet. Valbara parametrar visas i grått och grönmarkeras vid aktivering. Via länken Rensa formuläret töms sökfönstret på tidigare inställningar. Om du inte anger en art eller artgrupp begränsas sökningen av andra parametrar som du väljer. Dessa sökningar måste bestå av minst en datumperiod i kombination med en fyndplats/område.För mer detaljerad info, titta på sidan om Sökformuläret.


Presentera fynd
När samtliga val är gjorda klickar man på "Presentera fynd" och väljer vilken presentation man önskar på den sökning man har valt.Minimerad lista: Visar sökresultatet i en komprimerad lista. Se även: Minimerad lista.

Karta: Presenterar sökresultatet på en karta. Se även: Prickkarta.

Brytår: Presenterar sökresultatet på en karta med brytår. Se även: Brytår.

Validering: Presenterar sökresultatet på en karta med valideringsstatus. Se även: Validering.

Antal individer: Visar antalet individer En karta där antalet individer sätter storleken på prickarna. Se även: Antal individer.

Nya floraväktarlokaler: Presenterar sökresultatet på en karta med floraväktarfynd för sig. (Kräver sökning på ett floraväktarprojekt). Se även: Nya floraväktarlokaler.

Floraväktarlokaler för återbesök: Presenterar sökresultatet på en karta med floraväktarfynd uppdelat per år. Visar när floraväktarlokalerna senast var besökta. (Kräver sökning på ett floraväktarprojekt). Se även: Floraväktarlokaler för återbesök.

Raster: Presenterar sökresultatet som raster (geografiska rutor) på en rasterkarta. Se även: Raster.

Detaljerad lista: Presenterar sökresultatet i en lista med möjlighet att sortera på olika fyndegenskaper och administrera. Se även: Detaljerad lista.

Exportera data: Exporterar data till Excel. Se även: Exportera data.

Histogram: Presenterar sökresultatet som histogram med fördelning av fynd över tid. Se även: Histogram.

Artlista: Presenterar artlista enligt sökresultatet. Se även: Artlista.

Galleri: Presenterar sökresultatet som bilder, video eller ljud utifrån din sökning. Se även: Galleri.

 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete