Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Utökat skydd och undantag från skyddsregler

Senast uppdaterat: Sep 19, 2019 11:06AM CEST

Tillägg till skyddsregler

Fjällgås
Alla fynd av fjällgås i Tjålmejaure-Laisdalen, Vb skyddas.

Kungsörn
Alla fynd av adulta (gamla) kungsörnar 15 februari till 15 september i hela landet skyddas.
Alla fynd av ägg eller pulli av kungsörn 15 maj till 15 september i hela landet skyddas.
Alla fynd av kungsörn på Öland 15 februari till 1 september

Havsörn
Alla fynd av adulta (gamla) havsörnar 1 april - 31 augusti skyddas i Skåne.
Alla fynd i juni till augusti av ägg, pulli eller årsungar av havsörn skyddas i Skåne .

Ängshök
Alla fynd av ängshök 1 april till 1 september skyddas på Öland.

Brun glada
Alla fynd av brun glada i Tarby s:n, Vg 1 maj till 31 augusti skyddas

Fjälluggla
Alla fynd av fjälluggla i fjällen skyddas hela året eller om fynd infaller under häcktid, 15 maj till 30 september.

Lappuggla
Alla fynd av lappuggla april till augusti i Hovsta, Tysslinge och St Mellösa s:n, Nrk skyddas.

Jaktfalk
Alla fynd av jaktfalk i fjällen skyddas. Oberoende datum.
Alla fynd av jaktfalk i mars till augusti i Norrland skyddas.
Alla fynd av jaktfalk i Älvdalens k:n från mars till september skyddas
Fynd av jaktfalk från Njupeskär, Fulufjället, Dlr skyddas.
Alla fynd av jaktfalk april-september i Segerstad, Hulterstad och Resmo socken, Öland


Berguv
Alla fynd av berguv från 1 februari till 30 september skyddas i hela landet, med undantag av visningslokaler.

Härfågel
Alla fynd av härfågel på Öland från april till augusti skyddas utom i Ottenbyområdet.

Vitryggig hackspett
Alla fynd av vitryggig hackspett skyddas februari till juni.

Samtliga fynd av vitryggig hackspett skyddas hela året i följande kommuner/socknar:
Småland: Nybro k:n, Möklinta s:n, Lommaryd s:n, Björkö s:n
Dalsland: Åmål k:n, Mellerud k:n, Dals-Ed k:n
Värmland: Arvika k:n, Avesta k:n, Bengtfors k:n, Munkfors k:n, Sunne k:n, Eda k:n, Forshaga k:n, Grums k:n, Högsby k:n, Karlstad k:n, Kil k:n, Säffle k:n, Årjäng k:n
Uppland: Älvkarleby s:n, Hedesunda s:n, Tierp, s:n, Söderfors, s:n, Österfärnebo s:n. Enåker s:n, Nora s:n, 
Västerbotten: Lövånger s:n, Sävar s:n, Umeå s:n
Norrbotten: Nederluleå s:n, Luleå s:n

Ortolansparv
Alla fynd av ortolansparv i Norrbyås och Asker s:n, Nrk skyddas

Gammalt bo
Alla fynd med aktiviteten 'Gammalt bo' som gäller rovfåglar eller ugglor skyddas automatiskt.


Undantag från skyddsregler

Slaguggla
Slagugglor som ropar skyddas normalt men inte i Uppland

Dubbelbeckasin

Spelande dubbelbeckasiner utanför Härjedalen, Jämtland och Lappmarkerna skyddas inte.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete