Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Importera fynd via Excellmall

Senast uppdaterat: Jun 20, 2018 10:38AM CEST
Rapportering via excelmall är praktiskt inte minst om du har stora mängder fynd. I excelmallen finns särskilda blad för varje artgrupp i Artportalen. I dessa blad finns samma rubriker och menyer med de alternativ för att ange ålder, aktivitet, metod m.m som gäller för den artgruppen som finns i rapportformuläret på webben. Det finns även en generell flik (Alla arter) som du kan använda när du vill rapportera fynd från flera artgrupper. I denna flik saknas fasta menyer med alternativ.

Det första bladet i mallen innehåller instruktioner om de olika fälten (kolumnerna) och hur bladet fylls i.

Precis som vid rapportering i webbformuläret är det obligatoriskt att rapportera artnamn, lokalnamn (fyndplats) och datum för att kunna lagra ett fynd. När du rapporterar via excelmall kan du skapa nya fyndplatser genom att i tabellen fylla i ett lokalnamn, ost- och nordkoordinater samt noggrannhet. Du kan även rapportera på befintliga fyndplatser, då behövs endast fyndplatsens namn anges utan koordinater och noggrannhet. Tänk på att vara noga med att skriva in lokalnamnet exakt. Rapportör och observatör blir du som är inloggad användare, om inget annat anges.När du fyllt i den information du har om fynden markerar du innehållet i cellerna plus kolumnrubrikerna och kopierar detta. Öppna sidan Rapportera > Importera fynd.Fynden du ska rapportera klistrar du in i fältet mitt på sidan. Observera att det koordinatsystem som fyndplatserna har i fynden måste stämma överens med den inställning av koordinatsystem som du har på din profil. Din aktuella inställning visas till vänster och det finns en länk till din profil ifall du behöver ändra.

Om du rapporterar på befintliga fyndplatser utan att ange koordinater kan du välja i vilket område (landskap, län eller kommun) som fyndplatserna i första hand ska väljas från, alternativt kan privata fyndplatser prioriteras.

Vid rapportering med Excelmall blir du automatiskt rapportör på fynden du importerar. För att rapportera åt någon annan och inte själv bli noterad som observatör, så behöver du markera med t.ex. ett "X" i kolumnen Andrahand på fyndraden. Eventuella andra observatörer anges i kolumnerna Med-observatör, ett namn per kolumn. Användare som du anger som medobservatörer vid rapportering med Excelmall behöver i förväg finnas med i din lista Mina medobservatörer.


När fynd ska kopplas till ett Projekt söker du först fram önskat projekt och väljer det. Då kommer samtliga fynd kopplas till projektet vid import.

Vid import av fynden hamnar de i Granska & publicera. Där kan du kontrollera resultatet av importen precis som vid rapportering i webbformuläret. Där visas även eventuella felaktigheter i artnamn och fyndplatser som behöver åtgärdas innan fynden går att publicera.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete