Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Om rapportering

Senast uppdaterat: Oct 03, 2017 03:01PM CEST
Det finns två sätt att rapportera in fynd i Artportalen. Dels via ett webbformulär; dels genom import via en excelmall. Oavsett vilken metod du använder görs rapporteringen i två steg. Först sparas fynden på ditt konto på en sida där fynden lagras för granskning (Granskningsläge). I detta läge kan bara du kan se fynden, när du sedan väljer att publicera samtliga eller utvalda fynd blir de tillgängliga för andra användare.

I granskningsläget har du möjlighet att kontrollera dina registrerade fynd i en tabell, per datum eller visa fynden i en karta. Du kan markera ett eller flera fynd för ändring eller ta bort felaktiga fynd. I detta läge kan du även lägga till bilder till fynd. Här visas även eventuell information eller varningar om arten/fyndets status i en region eller om validerare har upplysningar eller krav på viss dokumentation för att kunna granska och validera fyndet.

Excelmallen finns ladda ner på sidan för Importera fynd. Att använda excelmallen är särskilt användbart om du har större mängder med fynddata eller om du är inte har tillgång till internet men ändå vill datalägga fynd i mallen för senare inrapportering.

För att registrera ett fynd måste det ha information om Art (taxa), Datum och Fyndplats.

Vid rapportering av fågelobservationer rekommenderas att du först anger den art det gäller. När en fågelart väljs, så visas i kartan till höger med gröna symboler de allmänna fågellokaler (fyndplatser) som alla som rapporterar fåglar kan använda. Dessa fyndplatser administreras regionalt av de Regionala rapportkommittéerna. Observera att det enbart går att rapportera fynd av fåglar på dessa allmänna lokaler. På fyndplatser som du skapar själv kan du rapportera alla arter, även fåglar.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete