Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Granska fynd

Senast uppdaterat: Oct 03, 2017 03:03PM CEST
När du sparar ett fynd blir det inte direkt tillgängligt för andra användare utan det lagras tillfälligt i granskaläget (fliken Granska & publicera). Här ser du de fynd du sparat i en tabell, i karta eller per datum.I granskaläget kan du göra ändringar eller lägga till bilder på fynden innan du publicerar dem. Du ser även eventuella Upplysningar och Varningar som markerar om det finns något med ditt fynd som är ovanligt eller avvikande på något sätt. Det kan vara en upplysning ifall något är ovanligt med fyndet. Om arten inte tidigare är rapporterat från aktuellt landskap eller ifall det krävs någon åtgärd eller komplettering från dig för att fyndet ska kunna bedömas av validerare visas en varning.

Om du importerat fynd via Excelark visas i granskaläget även ifall det finns felaktigheter (Felmeddelande) eller brister i fynden som gör att de inte går att publicera. Det kan t.ex. handla om felaktiga artnamn eller koordinater.

Via klick på plustecknet längst till vänster på raden visas all information om fyndet. Om det finns felaktigheter i fyndet är det rödmarkerat och där felet finns är texten röd. När markören förs över en sådan röd text visas en information om vad det är som är fel.Längst till höger på fyndraden finns en symbol/knapp för att lägga till bilder på fyndet. När du klickar på den öppnas en ruta för att ladda upp en bild från en lagringsplats.

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete