Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Mediarättigheter

Senast uppdaterat: Jan 18, 2019 09:57AM CET
Upphovsrätt media-filer 
När du laddar upp bildfiler eller länkar till andra media-filer, t.ex. ljud- eller filmfiler i Artportalen, ger du ditt samtycke till publicering samtidigt som du försäkrar att du som kontohavare är upphovsman till bilden alternativt att du har angett rätt upphovsman. Om du inte är upphovsmannen måste du ange vem som är det i fältet ”Upphovsman (om annan än du själv)” i samband med uppladdningen.
 

Bilderna i Artportalen ej får spridas och bearbetas utan upphovsmannens tillstånd
I Artportalens Användarvillkor punkt 3 står att "Bilderna i Artportalen skyddas av upphovsrättslagen vilket innebär att bilderna ej får spridas och bearbetas utan upphovsmannens tillstånd." Ytterligare information om bilder i Artportalen behandlas i punkterna 9.4 - 9.6.

 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete