Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Fältdagbok

Senast uppdaterat: Oct 03, 2017 02:48PM CEST
Fältdagboken är en funktion där du kan se dina fynd presenterade dag för dag. Fynden visas tillsammans med eventuella dagboksanteckningar och bilder från denna dag. De dagar du rapporterat fynd är i kalendern makerade med blått. När du väljer ett datum listas fynden per fyndplats i en lista . Fyndplatsernas position visas i ett kartfönster till höger.Om det är så att du vill komplettera eller ändra något i ett fynd och vet fynddatum är det praktiskt att gå via Fältdagboken. Längst till höger på varje fyndrad finns en knapp med en kugghjulssymbol som är en meny där t.ex. ladda upp bild och ändra finns. Du kan även välja att visa detaljer om fyndet, att ta bort dig som observatör och visa samtliga dina fynd av samma art.När du för markören över ett fynd eller en fyndplats visas även en ruta längst till höger. Du kan markera enstaka eller flera fynd. Markerar du i rutan för fyndplatsen så markeras samtliga fynd från den. När något fynd är markerat aktiveras ytterligare funktioner som finns nedanför fynden. Det är Sammanställ flockfynd och Redigera fynd.I Sammanställ flockfynd kan man Gruppera flera fynd från samma fyndplats av samma art om de har olika ålder eller kön. Det går även att redigera ett sådant fynd med Ändra gruppfynd eller ångra sammanställningen med Dela upp.

Exempel, tre fynd av vigg med olika ålder och kön markeras.


Via knappen Gruppera öppnas ett nytt fönster som samlar dessa fynd. Det finns även möjlighet att skriva in publik eller privat kommentar till det nya fynd som skapas.


När fyndet sparas visas det nu på en rad i Fältdagboken.


Redigera fynd. När flera fynd markeras kan man välja att Ta bort dessa eller att öppna fynden för att Ändra sådan information som är gemensam för de markerade fynden. 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete