Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Om validering i Artportalen

Senast uppdaterat: Sep 29, 2017 04:51PM CEST
Validering i Artportalen sker på tre nivåer – den första vid rapporteringen, den andra vid exponeringen och den tredje vid den praktiska valideringen, s.k. expertvalideringen.

Kontroll på den första nivån sker vid själva rapporteringen då rapportören gör sin egen bedömning, ofta med stöd av någon annan kunnig person (s.k. determinatör och/eller konfirmatör). Funktioner för automatisk validering kan förekomma, t.ex. finns det för vissa organismgrupper provinskataloger som genererar en varning när fyndet rapporteras utanför det kända utbredningsområdet.

Den andra nivån sker vid den publika exponeringen av rapporten i Artportalen då bl.a. många användare kommenterar upplagda bilder.

Den tredje nivån är expertvalideringen då utvalda fynd granskas i efterhand av utsedda experter.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete