Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Valideringsprocess

Senast uppdaterat: Sep 29, 2017 05:44PM CEST
Expertvalideringen görs av utsedda experter och expertgrupper. Den ska så långt som möjligt vara oberoende av observatören, d.v.s. valideraren bör inte validera sina egna fynd. Det kan finnas undantag, t.ex. för svåra grupper där artkännedomen (och valideringsbehörigheten) är begränsad till en eller få personer i landet.
 
För att kunna validera måste man få en roll i Artportalen som validerare. Den tilldelas av ArtDatabanken och gäller arter inom ett visst taxon (t.ex. ordning, familj) och en viss region (t.ex. kommun, län). Valideraren kan genom sin behörighet få tillgång till skyddsklassade fynduppgifter. Denna tillgång regleras i ett avtal med ArtDatabanken. Alla fynd som faller inom rollen kan valideras.
 
Fynd i Artportalen har en symbol som visar deras valideringsstatus. Fynd som har fått valideringsstatus Underkänd samt alla alternativ av Godkänd är låsta för redigering, d.v.s. rapportören kan inte längre ändra i fyndet. Skälet till det är att fynd som har validerats, och eventuellt publicerats, inte ska kunna ändras eller tas bort utan validerarens kännedom. Om rapportören vill ändra uppgifter i ett validerat fynd behöver kontakt tas med valideraren som kan låsa upp fyndet för redigering.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete