Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Vad används mina fynduppgifter till?

Senast uppdaterat: Oct 03, 2017 11:11AM CEST
När du rapporterar till Artportalen hamnar dina fynduppgifter i en stor databas som utgör en värdefull källa till kunskap om den svenska floran och faunan. Databasen används i stor utsträckning av Sveriges länsstyrelser, kommuner, andra nationella myndigheter, ideella föreningar och naturvårdsinriktade konsultfirmor för t.ex. reservatsbildning, åtgärdsprogram, miljöövervakning och inte minst för att kunna ta naturvårdshänsyn vid t.ex. kommersiell markexploatering. Tack vare information från Artportalen om känsliga arter har flera vindkraftsanläggningar, vägbyggen och avverkningar m.m. kunnat anpassas eller ibland stoppats för att undvika påverkan på dessa arter.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete