Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Presentera fynd - Valideringsstatus

Senast uppdaterat: Oct 03, 2017 10:04AM CEST
Karta för valideringsstatus visar vilka fynd som är validerade, ovaliderade eller under pågående validering. Kartan visar också särskilt anmärkningsvärda fynd som ännu inte är kvalitetssäkrade. Du når kartan under Presentera fynd>Karta>Valideringsstatus på söksidan.


 
  • Godkända - De fynd som har validerats och godkänts av en validerare.
  • Under validering - De fynd där en raritetsrapport är skriven och ärendet ligger för beslut hos validerare eller när kommunikation pågår mellan validerare och rapportör.
  • Underkänd - Fynd som av någon anledning har underkänts p.g.a. att de inte bedöms som korrekta eller tillräckligt tillförlitliga.
  • Anmärkningsvärda fynd - Fynd som enligt valideringsreglerna bedöms som anmärkningsvärt eller mycket ovanligt och ej har blivit validerade ännu.
  • Anmärkningsvärda fynd med varning - Fynd som enligt valideringsreglerna bedöms som extremt anmärkningsvärt och unikt och ej har blivit validerade ännu,.
  • Övriga fynd - Fynd som inte är validerade och ej har någon varningsklassning.
  • Ej återfunnen - Fynd som vid inrapportering markerats som ej återfunnen.
  • Kluster - Flera intilliggande fyndplatser som för att har slagits ihop för att göra presentationen med lättöverskådlig. Går att dölja genom att klicka ur Visa kluster.
Det är också möjligt att dölja de fynd som har blivit validerade (godkända och underkända) för att endast visa de fynd som är under utredning eller där validering ännu inte har påbörjats. Klicka då ur rutan för Visa validerade.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete