Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Skapa projekt

Senast uppdaterat: Nov 24, 2017 09:56AM CET
Skapa projekt

Obligatorisk information när man skapar ett projekt är ge det ett unikt Projektnamn som du väljer själv och att koppla det till en överordnad Projektkategori. Projektkategorin väljs från en lista och med fasta alternativ som Åtgärdsprogram för hotade arter, Miljöövervakning, Fågelinventering, Naturvård etc.Övriga fält är valfria, men fältet Projektbeskrivning kan med fördel användas för att utförligare beskriva projektet, inventeringsmetodik, ansvarig inventerare och vem som står bakom projektet m.m. Det som skrivs in här visas för andra användare när de tittar på information om ett projekt.

Originaldatavärd är ett fält för att ange den organisation (myndighet, kommun, förening m.m.) som står bakom och har redigeringsansvar för inrapporterade fynd. Observera att detta fält ska lämnas tomt om man vill att rapportören själv ska ha redigeringsansvar för fynd som rapporteras in på ett projekt. Fältet ska bara användas när man vill att inrapporterade fynd automatiskt ska tillhöra en organisation.

Start- och slutdatum anges för att ange när fynddata samlats in under en begränsad period.

I Inventeringsmetod kan du skriva in vilken specifik metodik som används inom projektet. Om ytterligare information om metodiken finns beskriven på hemsida eller webbadress går det att lägga in en länk till denna sida i fältet Inventeringsmetodens hemsida.

Om projektet inte ska visas publikt för andra användare och kunna användas för sökning/filtrering markerar du vid Dölj projektet. Observera att markering här inte döljer de enskilda fynden, utan enbart projektet i sig. Om även fynden ska döljas för allmän visning, så görs det med ordinarie funktion i rapportformuläret (Skydda t.o.m.). Detta alternativ är inte markerat när ett nytt projekt skapas.
 
När syftet och metodiken vid en inventering innebär att arter söks på platser (lokaler/områden) varifrån de tidigare inte är kända är det möjlig att aktivera möjligheten att Inkludera "Ej funnen" i rapportformuläret för projektet. Detta alternativ är inte markerat när ett nytt projekt skapas.

När ett nytt projekt skapas är Tillåt medlemmar att skapa lokaler i projektet markerat. Om endast projektansvarige ska kunna skapa projektlokaler avmarkeras detta alternativ.

När du sparar ett projekt läggs det i listan över Mina projekt. I listan ser du även vilken projektkategori det tillhör. Projektnamnet är en länk och via den kommer du till ett läge där du kan redigera projektet, dela det till andra användare och skapa projektparametrar.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete