Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Projekt

Senast uppdaterat: Nov 22, 2017 11:40AM CET
Projekt

Funktionen att skapa Projekt är användbar när du vill registrera att fynd noterats eller samlats in i ett speciellt sammanhang som t.ex. inom ett visst inventeringsprojekt eller uppföljning som utförts med en viss metodik. Funktionen kan även användas t.ex. för att samla fynd som noteras inom en förenings exkursionsverksamhet. I ett projekt kan man ha gemensamma projektfyndplatser som alla projektmedlemmar kan använda vid rapportering. Funktionen hette "Syfte" i de tidigare rapportsystemen. Mer om: Skapa projekt


Fynd som vid inrapportering kopplas till ett projekt kan med hjälp av detta vid sökning enkelt skiljas ut från andra fynd av samma art, vid samma tid och plats. För att söka efter fynd som rapporterats inom ett projekt behöver man visa fler sökparametrar och klicka på Projekt så att den blir grön. Då visas ett fält längs ner där det går att söka på projektnamn.Dina projekt finns på dina sidor under Redigera"Mina egna projekt" är sådana du själv skapat och kan administrera. "Projekt jag är medlem i" är sådana du kan använda vid rapportering.Den som skapar ett projekt har möjlighet att dela ut det till andra användare i systemet så att de kan använda det vid inrapportering av fynd. Vid sökning kan alla användare använda projektnamnet för filtrering av fynd som hör till projektet. Om man vill går det att välja att ett projekt inte ska visas publikt och vara allmänt tillgängligt för sökning.

Till ett projekt går det att skapa egna projektparametrar för att inom projektet på ett standardiserat sätt kunna rapportera in ytterligare information och uppgifter om ett fynd, där ordinarie fyndegenskaper i Artportalen inte räcker till. Projektparametrar kan skapas som värdelista, numeriskt värde eller fritextparametrar. Mer om: Projektparametrar

Fyndplatser som kopplas till ett projekt kan användas av alla projektmedlemmar. Den som administrerar ett projekt kan välja ifall övriga projektmedlemmar ska kunna skapa nya fyndplatser eller ifall det endast är projektadministratören som kan göra det.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete