Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Villkor för kontohavare vid ArtDatabanken

Senast uppdaterat: May 24, 2018 02:30PM CEST
Dessa villkor avser användarkonton kopplade till webbapplikationer som förvaltas av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Alla uppgifter som lagras inom ramen för dessa applikationer omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning.

Dessa villkor reglerar de tjänster som du får tillgång till som inloggad kontohavare inom ArtDatabankens webbapplikationer. För information om reglerna som styr användningen av webbapplikationerna och den publika informationen se ArtDatabankens webbplats. Här finns bland annat regler kring citering och hantering av upphovsrättsligt skyddat material.

Läs om villkoren för kontohavare vid ArtDatabanken 


 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete