Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Dagens fynd

Senast uppdaterat: Dec 12, 2017 12:33PM CET
Dagens fynd som visas på startsidan är en genväg till de senaste aktuella fynden. Det totala antalet fynd och antalet arter visas. Det går att växla mellan dagens eller gårdagens fynd (Idag/Igår). I kartbilden visas antalet fynd från Sveriges landskap och lappmarker. Via menyn för Artgrupp går det att filtrera så att endast antalet fynd för vald artgrupp visas i kartan. Vid klick i Fynd eller Arter visas en tabell med samtliga fynd, vid klick på någon av antalen i kartan öppnas ett nytt fönster som visar samtliga fynd från denna region.

  

Oberoende av vilken väg in man väljer för att se Dagens fynd går det därefter att ändra inställningar och filter för vad som visas direkt på sidan där fynden visas. De val och inställningar du gör sparas till nästa tillfälle som du öppnar Dagens fynd på samma dator och webbläsare.Länkar och rubriker i Dagens fynd erbjuder alternativ för att ändra vad som visas och hur det visas. Via länken vid Artgrupp väljer du vilken artgrupp du vill se fynd av eller om du är intresserad av fynd av en enskild art, så går det att söka på den i sökrutan till höger därom. Längst uppe till höger i fönstret visas alltid det antal fynd och antal arter som motsvaras av den aktuella inställningen av sidan.

När markören förs över texten "Hela landet" eller namnet på den region du valt i kartan visas snabblänkar till övriga regioner och det finns även en möjlighet att söka på en enskild kommun eller publik fyndplats (för fågelobservationer). De datum som går att välja är den senaste veckan.

 

Det finns två layout-lägen att välja på, Fyndtabell och Fyndlista. I fyndtabell visas artnamn, antal och fyndplats m.m. i tydliga kolumner och i fyndlista är visas samma information mer kompakt.

Fyndtabell


Fyndlista


Menyn med filter är indelad i sex kategorier: Gruppering, Sortering, Filtrera, Visa datum för, Fynd per sida och Textstorlek. Det filter som är aktivt markeras med en liten triangel som pekar neråt i tabellen från menyn. Du styr vad som ska visas av de alternativ du väljer och hur valen kombineras.I Gruppering finns alternativ för sortering och visning av fynden per art, artgrupp, fyndplats, region eller ingen sortering (d.v.s. att de övriga valen man gör styr sorteringen).

 

I Sortering kan väljer du om fynden/arterna ska visas i systematisk ordning, efter senaste rapporterade fynd eller ordnat efter artens status (FAQ Status).I Filtrera kan går det att välja att visa alla fynd eller att bara visa fynd av ovanliga arter samt rariteter. Sortering en på ovanliga och rariteter utgår från den status (se ovan) som arten har i systemet.Visa datum för har filter för att antingen visa fynden som rapporterats in aktuell dag (fynden kan därmed vara från vilket tidigare datum som helst) eller så visas de senast inrapporterade fynden från valt datum.Sist finns alternativ för att välja antalet Fynd per sida som ska visas och tre alternativ för Textstorlek (liten, mellan, stor).


 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete