Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Valideringsstatus

Senast uppdaterat: Jan 09, 2018 03:20PM CET
Nedan listas och beskrivs de valideringsstatusar med motsvarande symboler som syns i Artportalen för användaren.

  Ovaliderad
Utgångsläget för alla fynd som rapporteras in.
 
  Dokumentation efterfrågas (Dialog hos rapportör, Dialog hos validator)
Gäller när dialog mellan valideraren och rapportören pågår, d.v.s. när valideraren har skrivit ett meddelande med frågor angående fyndet till rapportören eller när denne har svarat. Fyndet får automatiskt status Dialog hos rapportör när dialogen sker inom Artportalen. Dialog hos validator visas när rapportören skickar meddelande till valideraren.

  Behöver inte valideras
Denna valideringsstatus är ett hjälpmedel för validerare att hålla reda på vilka fynd som är kontrollerade. Används om validerare har för avsikt att validera samtliga fynd som faller inom ett projekt, region, taxon etc. Denna status kan då t.ex. sättas på fynd som rapporterats med Artbestämning osäker eller Eftersökt, ej återfunnen. På så sätt markeras att fyndet kontrollerats, men att det inte finns anledning eller underlag att varken godkänna eller underkänna fyndet.
 
  Rapport ska skrivas (för Rrk)
Gäller endast vid validering av fågelfynd. Används när validerare önskar få in en skriftlig rapport (beskrivning) av fyndet/fågelobservationen för att kunna bedöma det. Med denna status får rapportören en möjlighet att fylla i ett formulär i Artportalen där fyndet och omständigheterna kring det kan beskrivas.

  Godkänd baserat på observatörens uppgifter
Används i alla de fall där valideraren gör bedömningen att fyndet är rimligt, baserat på de uppgifter som rapportören har angivit i fyndet (taxon, geografisk position, datum men även övrig information när den har betydelse). Används i de fall när det inte finns ytterligare dokumentation (t.ex. bild, belägg).
 
  Godkänd. Belägg granskat av validerare
Används när valideraren själv kunnat övertyga sig om fyndets riktighet, baserat på belägg. Förutom taxontillhörighet bedöms även geografisk position, datum och övrig information om den har betydelse.
 
  Godkänd. Foto (eller ljud) granskat av validerare
Används när valideraren bedömt fyndets riktighet, baserat på fotografi eller mediainspelning (t.ex. ljud hos fladdermöss). Förutom taxontillhörighet bedöms även geografisk position, datum och övrig information om den har betydelse.
 
  Godkänd baserat på determinatörs verifiering
Används när valideraren inte har någon möjlighet att se faktisk dokumentation. Bestämningen har gjorts av utomstående expert/expertkommitté som har kunnat granska dokumentation och verifierat fyndet. Förutom taxontillhörighet bedöms även geografisk position, datum och övrig information om den har betydelse.

  Godkänd baserat på äldre raritetsrapport
Gäller endast vid validering av fågelfynd. Används vid validering av äldre fågelfynd som rapporterats in och beskrivits på raritetsblankett innan blanketten integrerades digitalt i Artportalen.
 
  Ej möjlig att validera
Används när det inte går att bedöma om fyndet är riktigt eller inte. Används när valideraren vill att fyndet visas utåt (om valideraren inte vill det ska Underkänd användas). Statusen ska inte användas om valideraren bedömer att fyndet är rimligt/sannolikt, då ska statusen Godkänd användas. Statusen Ej möjlig att validera ska till exempel användas om ett fotografi inte visar de karaktärer som är nödvändiga för artbestämning, om ett belägg inte går att identifiera (men kan inte uteslutas), när endast det andra könet går att identifiera med säkerhet, osv.

  Underkänd
Används när valideraren efter att ha granskat ett fynd gör bedömningen att fyndet utifrån tillgänglig information inte är korrekt. Denna status ska inte sättas direkt. Kontakt med rapportör (redigeringsansvarig) ska ske först så att denne får möjlighet att ge kompletterande dokumentation eller åtgärda felaktigheter. Fynd med denna status visas inte vid normal sökning. De går att söka fram men visas då utan rapportör och observatör.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete