Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Organisation kring validering

Senast uppdaterat: Sep 29, 2017 04:36PM CEST
Dagens organisation kring expertvalidering i Artportalen varierar beroende på organismgrupp och syfte.
 
Validering i ArtDatabankens regi omfattar ofta arter som ska ingå i utredningar och statusbedömningar, t.ex. rödlistan och EU-rapporteringar.
 
Validering av fågelfynd samordnas och drivs sedan många år tillbaka av SOF BirdLife (Sveriges Ornitologiska Förening). Valideringsorganisationen består idag av 29 Regionala rapportkommittéer (Rrk) med drygt 200 medlemmar som validerar fynd på regionalnivå, och en Raritetskommitté (Rk) som validerar fynd på nationell nivå. Tillsammans täcker denna struktur validering av fågelfynd för hela landet.
 
Validering av kärlväxter är begränsad till hotade arter och har hittills huvudsakligen skett genom Floraväktarna, en ideell nationell verksamhet som under de senaste 30 åren har övervakat hotade kärlväxtarter. Den sker också på regional nivå inom provinsfloraprojekt (på Öland och i Östergötland). Möjlighet att validera på nationell nivå finns också via Atlasgruppen i Svenska Botaniska Föreningens regi. Tillsammans har dessa verksamheter bildat en Nationell valideringsgrupp för kärlväxter (NVG-K) som kommer att samordna och driva valideringsarbetet av kärlväxter.
 
En organisation kring validering av övriga organismgrupper är under uppbyggnad. Validering sker då på olika nivåer och för olika ändamål, oftast av enskilda personer. Som exempel kan nämnas valideringsarbetet inom mossor, skalbaggar, trollsländor (landskapsprojektet trollsländor i Skåne), steklar, kräldjur och marina organismer.

 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete