Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Importera fyndplatser

Senast uppdaterat: Nov 15, 2017 02:05PM CET
Importera fyndplatser

Funktionen för import av fyndplatser (ytor eller punkter) från en shapefil finns under Mina sidor > Importera fyndplatser. Om man har en roll med administrativ redigeringsbehörighet i systemet når man
även importfunktionen via fliken Administrera.Till skillnad från import av shapefil för sökning, så går det i importen av fyndplatser att importera flera olika ytor eller punkter från samma shapefil.

I filen måste varje fyndplats måste ha ett unikt namn. Om det är punkter som importeras måste det även finnas med information om fyndplatsens noggrannhet (radie i meter från mittpunkten). Vid importen är det även möjligt att importera text till ett kommentarsfält för fyndplatsen. Om importen kopplas till ett projekt går det även att få med ett unikt ID-nummer (Extern ID) för fyndplatsen, utöver namnet. Eventuell kommentar och Extern ID är inte obligatorisk information.


Välj shapefil
Sök fram den fil du vill importera via Bläddra. Om du vill koppla fyndplatserna till ett projekt väljer du det här innan du går vidare till nästa steg.
Matcha kolumner
I steg två visas information om hur många ytor/fyndplatser som finns i filen som laddats in. Det framgår vilket koordinatsystem den är i och filnamnet.I fältet Välj koordinatsystem visas det koordinatsystem som identifierats i shapefilen.

Välj i listan från vilket fält i shapefilens dbf-fil (databasfil) som Fyndplatsnamn ska hämtas. Det går även att välja att ladda med en Kommentar och ett Extern-id om fyndplatsen kopplas till ett projekt.


Se även: Skapa komprimerad shapefil och Vad är shapefiler?
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete