Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Dagens natur

Senast uppdaterat: Dec 12, 2017 12:33PM CET

Artikelflödet Dagens natur publiceras av ArtDatabanken SLU. Här hittar du nyheter och analyser om biologisk mångfald, arter och naturvård.

Vi kommer att publicera journalistiskt bearbetade nyheter och göra analyser av ämnen som kopplar till det arbete som görs om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård och som utförs av alla aktörer i Sverige – inklusive det arbete som utförs av oss på ArtDatabanken SLU.

Vi vill också förbättra kommunikationen med Artportalens rapportörer, dvs. alla ni som rapporterar in observationer av arter. Genom att lyfta exempel kan vi visa hur rapporteringen i Artportalen har stor betydelse för svensk miljöövervakning, och att den är ett viktigt underlag för att utvärdera hur Sverige når uppsatta miljömål.

Vi kommer normalt att publicera två, tre artiklar i veckan, och du hittar artikelflödet Dagens natur på Artportalens startsida och här på ArtDatabankens webbplats.


 

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete