Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Skapa projektfyndplatser i annan region

Senast uppdaterat: Dec 08, 2017 03:17PM CET
För användare inom myndigheter (länsstyrelser, Skogsstyrelse m.fl.) som har regionala roller i Artportalen är det inte möjligt att skapa fyndplatser och rapportera fynd utanför det egna länet (regionen) när användaren har sin regionala roll aktiverad. I de fall när flera myndigheter samverkar inom t.ex. miljöövervakning, uppföljning, ÅGP, LIFE-projekt m.m. finns det ibland ett behov av att kunna samverka och skapa fyndplatser och rapportera fynd i andra län/regioner. För att göra det skapar man först ett gemensamt Projekt som delas ut till projektmedlemmarna (användare i Artportalen). Lämna fältet Originaldatavärd blankt i projektet och markera Tillåt medlemmar att skapa lokaler i projektet.När fyndplatser sedan skapas i samband med rapportering eller i förväg via fyndplatsadministrationen ska användaren vara i sin Privata roll, inte i myndighetsrollen och projektet ska vara valt/aktiverat. Därefter kommer alla projektmedlemmar att kunna använda projektlokalerna vid rapportering, oavsett var de ligger i landet.Observera att även vid kommande inrapportering av fynd på projektlokalerna utanför den egna regionen ska användaren vara i sin privata roll.

https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete