Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Instruktioner och tips för expertvaliderare i Artportalen

Senast uppdaterat: Mar 02, 2018 02:17PM CET
Här får du, som är expertvaliderare, kort information och tips för valideringsarbetet som kan hjälpa dig att komma igång med validering i Artportalen. ArtDatabanken har också tagit fram generella grundprinciper för validering i Artportalen där du kan få information om hur validering definieras, hur valideringsorganisation och valideringsprocessen ser ut, vilka roller och ansvar finns och vilka artgrupper och fynduppgifter kan prioriteras. Grundprinciper för validering kan du läsa här.

Hur blir man expertvaliderare i Artportalen?
Expertvalideringen görs av validerare, utsedda experter och expertgrupper. Validerare utses av nationell valideringsgrupp (NVG) för respektive organismgrupp eller av valideringsansvarig på ArtDatabanken, om NVG inte finns. För att kunna validera måste man få en roll i Artportalen som validerare. Rollen tilldelas av ArtDatabanken och gäller arter inom ett visst taxon (t.ex. ordning, familj) och en viss region (t.ex. kommun, län). Du som validerare kan genom din behörighet få tillgång till skyddsklassade fynduppgifter. Denna tillgång regleras i ett avtal med ArtDatabanken. Alla fynd som faller inom rollen kan valideras.

Börja med foton
Det är bra att börja med de fynd som kan valideras relativt lätt. På så sätt skapar man en bra rutin och bygger erfarenhet i valideringsarbetet. Det går mycket lättare att handskas med eventuella svårare fall i framtiden. För att komma igång börja därför gärna med rapporter med foton.
 
Rådgör med din NVG eller valideringsansvarig på ArtDatabanken
Valideringsarbete och organisation bygger på frivilligt arbete och det finns utrymme för att bestämma ambitionsnivå och prioriteringar. ArtDatabanken har satt upp generella riktlinjer för vilka artgrupper och fynduppgifter som ska prioriteras inom validering. Rådgör med din NVG eller valideringsansvarig på ArtDatabanken för att bestämma de mer detaljerade prioriteringarna och valideringens ambitionsnivå för din organismgrupp eller projekt.

Viktigt med oberoende validering
Validering ska så långt som möjligt vara oberoende av observatören, d.v.s. du som validerare bör inte validera dina egna fynd. Det kan finnas undantag, t.ex. för svåra grupper där artkännedomen är begränsad till en eller få personer i landet. Man kan också validera varandras fynd inom en NVG.
 
Viktigt att föra dialog med rapportören och andra validerare
Om du har frågor kring ett fynd så kan du kontakta rapportören. Detta kan du göra direkt i valideringsverktyget genom att skicka ett internmeddelande eller kontakta rapportören via e-post. Dialogen mellan dig och rapportören finns dokumenterade i meddelandearkivet, vilket syns och kan hanteras under Mina sidor. Om rapportören inte svarar kan du påminna denne genom att skicka meddelandet en gång till och använda t.ex. båda vägar. Det är svårt att säga hur lång tid du ska vänta, om rapportören inte svarar, innan du går vidare med nästa steg. Vi rekommenderar att i alla fall vänta några månader, upp till ett halvår. Om du är osäker ta kontakt med din NVG eller valideringsansvarig på ArtDatabanken.
 
Använd alltid god ton när du kontaktar rapportörer. De allra flesta uppskattar och tackar för att du tar dig tid och kommer med förbättringsförslag. Det kan dock hända att någon reagerar negativt på kontakten från validerare, det kan t.ex. uppfattas som personlig kritik. Använd gärna din NVG som stöd och diskussionsforum och ta upp otydliga och kontroversiella fall med andra validerare.
 
Undvik Underkänd och använd korrigeringsfynd                                                     
Sätt inte status Underkänd utan ta i första hand kontakt med rapportören och förklara pedagogiskt varför en rapport bör ändras eller styrkas med bättre dokumentation. Underkänd bör användas som ett sista alternativ efter att kontakt eller dialog med rapportören misslyckats.
 
Du kan använda korrigeringsfynd
Om du vill behålla ett fynd i Artportalen som konstaterats inte vara korrekt och där det inte går att få kontakt med rapportören (rapportören svarar t.ex. inte på dina meddelanden) kan du använda s.k. korrigeringsfynd. Då korrigerar du de uppgifter i fyndet som inte är korrekta och publicerar i nästa steg. På så sätt skapas ett korrigeringsfynd vilket ersätter det tidigare fyndet som inte kommer att synas längre (det får statusen Underkänd). I korrigeringsfyndet står du som andrahandsrapportör. Vid behov kan korrigeringsfyndet tas bort av dig. I så fall kommer det ursprungliga originalfyndet synas igen som tidigare.
 
Rapportören behöver ta kontakt med dig som validerare för att kunna redigera sina fynd
Fynd som har valideringsstatus Underkänd samt alla alternativ av Godkänd är låsta för redigering, d.v.s. rapportören kan inte längre ändra i fyndet. Skälet till det är att fynd som har validerats och eventuellt publicerats inte ska kunna ändras eller tas bort utan validerarens kännedom. Om rapportören vill ändra uppgifter i ett validerat fynd behöver kontakt tas med dig som validerare så att du kan låsa upp fyndet för redigering.

Kontakt
Har du frågor kring validering, kontakta koordinatorn för validering på ArtDatabanken (nu: Pavel Bína pavel.bina@slu.se, 018-67 34 06).
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete