Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Använda checklistan - så gör du

Senast uppdaterat: Mar 01, 2019 03:26PM CET

Logga in


Du använder samma användarnamn och lösenord som i Artportalen. Du kan även logga in med din e-postadress istället för användarnamn.
 

Skapa en sannolik artlista


För att skapa en sannolik artlista anger du först en taxonomisk nivå, som en ordning eller en familj, och därefter en fyndplats. Med ledning av den taxonomiska nivån och platsen genereras en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under de senaste 10 åren inom 30 km under den aktuella veckan. Om det finns för få fynd rapporterade så kommer arean eller tiden utökas för att generera en längre artlista.
 
Checklistan fungerar bäst för arter som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång. Artgrupper som därför är lämpligast är fåglar, dagfjärilar och trollsländor.Checklistan kan också användas för att bara rapportera fynd utan att göra en fullständig artlista. I sådana fall är det mycket viktigt att du inte klickar i Ja på frågan om du rapporterar en fullständig artlista.
 

Fyndplatser/lokaler


Checklistan använder GPS:en i den smarta mobilen och presenterar en karta med alla fyndplatser i närheten. Om fåglar valts som grupp visas även alla publika fågellokaler. Presentationen av kartan är identisk med Artportalens rapportformulär.

Tänk på att det kan ta en liten stund innan mobilens GPS har kalibrerat in sig. Trycker du för snabbt på ’Hämta min position’ kan du hamna lite för långt bort, tryck i så fall igen. Det går också att zooma in i kartan och själv peka ut en startplats.


 

Online/offline


Det går att använda checklistan både online (med datatrafik) eller offline. Du måste dock vara online när du anger artgrupp och fyndplats samt när du rapporterar. Däremellan kan du vara offline.
 

Medobservatörer


Det går bara att lägga till medobservatörer som redan finns angivna som medobservatörer i Artportalen. Medobservatörer kan läggas till innan start men också när listan är klar och ska rapporteras. Det går inte att hantera medobservatörer så länge listan och besöket pågår. Det går heller inte att styra vilka som är medobservatörer för olika fynd. Den som loggar in blir alltid observatör. Allt detta går att ändra i efterhand i Artportalen.
 

Start


När du trycker på knappen ’Start’ startar klockan för fältbesöket. Starttiden kan ändras innan du slutligen laddar upp artlistan.
 

Antal (=fynd)


Det räcker med att ange ett antal för en art för att det ska bli ett fynd. Tyck på plustecknet i rutan till vänster om artnamnet för att öka antalet individer med 1.

Tre sätt att leta fram en art i artlistan:
  1. Scrolla i listan för att leta efter arten. Listan kan sorteras alfabetiskt eller systematiskt.
  2. Sök efter arten i sökfönstret, skriv några bokstäver för att filtrera fram arten och välj arten i rullistan.
  3. Snabbaste sättet att lägga in fynd är att skriva in antalet individer och börja skriva in artnamnet för att filtrera fram arten/fyndet och välja arten i rullistan. Siffran adderas automatiskt till fyndet om det redan fanns ett antal. 
Om antal inte går att uppskatta så kan du ange detta i fynddetaljer (se nedan). Du kan också skriva siffran 0 (noll) följt av artnamnet i sökrutan, så blir det ett kryss i antalsrutan istället. 
För kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger anger man sällan antal. 95% av alla fynd av dessa artgrupper saknar antals uppgift. Väljer du någon av dessa artgrupper så blir det ett kryss (för noterad) i antalsrutan istället. Vill du ange ett antal får du öppna fynddetaljer (se nedan) och lägga till antalet istället.
 

Tidpunkt


När antal uppdateras för ett fynd så sparas den aktuella tidpunkten för fyndet. Adderas summan så uppdateras sluttidpunkten. På detta sätt sparas tidpunkterna för första och sista uppdateringarna av fyndet under dagen. 
 

Fynddetaljer


När antal angivits så går det att öppna första vyn för fynddetaljer genom att klicka på raden (utan att nudda fyndplatsnamnet). Här anges den tidpunkt fynden registrerats och här finns också de vanligaste parametrarna som kön, stadie/ålder, aktivitet. De fyra/åtta mest använda värdena för varje månad finns som snabbknappar. I rullistorna finns alla värden för respektive artgrupp. Här finns också en knapp för att ladda upp en eller flera bilder på fyndet.
 
I denna vy kan du också lägga till en ny rad (Duplicera art) för att skapa ett nytt fynd med samma art.
 


Fler parametrar finns i nästa vy dit du kommer genom att trycka på siffran 2 längst ner.
 
I nästa vy kan du ändra antalet, t.ex. om du adderat för mycket, eller bara skriva in siffran om inget antal finns angivet. Här kan du också kryssa i att antal ej går att uppskatta. Då visas ett kryss i antalsrutan i listan. Det går också att skriva en publik kommentar eller helt enkelt rensa all information från fyndet.
 
Här kan du också rapportera ett fynd direkt utan att vänta på att rapportera en fullständig artlista om du t. ex. hittar en sällsynt art, en stor sträckande flock eller något annat som du kan vill uppmärksamma andra på direkt. Trycker du på ’Rapportera nu’ publiceras fyndet direkt och förblir nu låst för vidare redigering. Fyndet kommer sedan att ingå i den fullständiga artlistan. Skulle du vilja göra ett nytt fynd på en låst post kan du alltid lägga till arten med ’Lägg till’.


 

Byt fyndplats/lokal


Den aktuella fyndplatsen visas högst upp i en dropplista och alla nya fynd kommer att få den fyndplats som är aktiv. Alla fyndplatser som använts i den aktuella checklistan går att välja här om du t ex återvänder till en tidigare besökt fyndplats i besöket.


 
Det går alltid att byta fyndplats för ett fynd. Klicka på fyndradens fyndplatsnamn så öppnas en karta som är identisk med kartan som du startade checklistan med. Välj befintlig eller skapa en ny (privat) fyndplats och tryck på ’Ange fyndplats’.
 

Filtrera fynden


Det går att filtrera fram fynden genom att kryssa i kryssrutan framför ’Fynd’. Då visas bara rader där du angett antal (=fynd) så att du lättare får överblick över det du hittills kommer att rapportera.
 
Under kryssrutan står antalet arter som kommer att rapporteras. Här räknas underarter in under arter medan obestämda arter och hybrider lämnas därhän i summeringen.
 

Sortera


Listan går att sortera systematiskt eller alfabetiskt men går dessutom att få grupperad efter hur ofta arterna rapporteras. Vanlig betyder att arten rapporterats den aktuella veckan minst 9 av de senaste 10 åren, ovanlig att den är rapporterad 3-8/10 år och sällsynt 1-2 år/10 år.

Innan du slutligen rapporterar så kan det vara en god idé att gruppera listan efter vanlighet. Då kommer alla ”vanliga” arter först och då är det lättare att se om du glömt någon vanlig art.
 

Lägg till art


Det går att lägga till alla arter, underarter, morfer, obestämda arter och hybrider till listan inom artgruppen.
 

Rapportera checklistan


När du trycker på Rapportera stannar klockan för besöket och du kommer till avslutningssidan. Här kan du ändra tiderna för hela besöket. Observera att tiderna för fynden inte går att ändra här.

Kommentaren kan återfinnas i Artportalens fältbesök och i fältdagboken.
 
Allra viktigast är frågan om du har rapporterat alla arter som du har kunnat identifiera. Innan du tryckt Ja eller Nej kan du inte rapportera.
  • Svara ja om du utifrån bästa förmåga rapporterar alla arter (på checklistan) som du har observerat under ditt fältbesök 
  • Svara nej om du har observerat arter som du har identifierat men väljer att inte rapportera (gäller endast de arter som finns med i checklistan).
När du tryckt på Rapportera så publiceras fynden direkt. De hamnar inte i Artportalens granskaläge. Om något eller några av fynden matchar en valideringsregel så måste du kvittera fynden genom att svara Ja eller Nej om du vill rapportera dem.

 

Hur rättar jag redan rapporterade checklistor?


När du väl rapporterat checklistan så kan du bara ändra fynden i Artportalens gränssnitt. De finns som då ”vanliga” fynd och lättast hittar du dem i Fältdagboken.
 

Öppna checklistan i mobilen


Första gången du använder Artportalens checklista öppnar du den i mobilens webbläsare genom att gå till Artportalen.se > Rapportera > Mobil rapportering eller via direktlänken https://checklista.artportalen.se 

I mobilens webbläsare kan du sedan välja att lägga en ikon till webbappen på hemskärmen för snabb åtkomst.
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete