Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Vad innebär en komplett checklista?

Senast uppdaterat: Feb 26, 2019 02:55PM CET

Vad innebär komplett checklista?


En komplett checklista innebär att du rapporterar alla arter som du sett inom en viss artgrupp under ett besök i ett visst område under en viss tid. Genom att rapportera en komplett checklista berättar du inte bara om de arter du såg eller hörde, utan du berättar samtidigt att du inte sett andra arter som skulle kunna finnas där.

Innan du slutför rapporteringen i webbappen får du upp frågan ”Rapporterar du en komplett checklista över de arter du kunde identifiera?” ​​​​​​​
  • Svara ja om du utifrån bästa förmåga rapporterar alla arter som du observerat under ditt fältbesök (gäller endast de arter som finns med i checklistan).
  • Svara nej om du observerat arter som du identifierat men väljer att inte rapportera (gäller endast de arter som finns med i checklistan).

Du bör alltid svara "Ja" på frågan om du rapporterar alla arter du kunnat artbestämma, och inte avsiktligt utesluter vissa arter (t ex talgoxe eller citronfjäril) från din artlista.

Du behöver inte räkna alla individer du observerar för att svara "Ja" på frågan. En komplett checklista anger alla arter som observerats. Även om uppskattningar av siffror är värdefulla är de inte nödvändiga för att lämna in en komplett checklista. Vi rekommenderar däremot att du uppskattar antal för varje art på listan. Din bästa uppskattning berättar alltid mer än att den bara är noterad.


Hur uppskattar jag antalet individer?


Du kan ange antalet individer av en art genom att klicka på plustecknet framför arten. Ett annat sätt är att skriva in antalet individer följt av första bokstäverna i artnamnet och klicka på den rad som ska uppdateras. Om det redan finns ett antal angivet för den arten kommer summan att uppdateras automatiskt.

Om antalet individer inte går att uppskatta, kan du istället gå till fynddetaljer och kryssa i att antal ej går att uppskatta. Då visas ett kryss i antalsrutan i listan.

Även om uppskattningar av siffror är värdefulla är de inte nödvändiga för att lämna in en komplett checklista. Vi rekommenderar däremot att du uppskattar antal för varje art på listan. Din bästa uppskattning berättar alltid mer än att den bara är noterad.

 

Varför är start- och sluttid viktig information?

 

Tiden som du lagt på att leta efter arter är viktig då den tillsammans med de fyndplatser du rapporterat från beskriver hur omfattande din insats varit. Checklistan blir mest värdefull om du håller dig till ett område, t ex en huvudlokal, men det finns inga begränsningar för hur många fyndplatser/lokaler du besöker. Det finns heller inga begränsningar i tid, men en alltför kort (som någon minut) eller alltför lång (som mer än 7–8 timmar) begränsar användbarheten av checklistan. Det är normalt svårt att hålla effektiviteten under väldigt lång tid.


Varför är det värdefullt med kompletta checklistor?


En komplett checklista genererar värdefulla data för forskning och naturvård och bidrar till en ökad förståelse om arters utbredning och förekomst i Sverige.
  
Kompletta checklistor skapar möjlighet att sammanställa data om arter som inte påträffats inom ett visst område, och ger även information om årstidsbundna variationer och flyttningsmönster. Det finns exempelvis väldigt omfattande data över när vårfåglarna anländer på våren, men inte alls lika mycket för höstflyttningen. Genom s.k. frånvaro-data kan man också få tidigare indikationer på arter som är på väg att minska eller försvinna, eller studera samband mellan olika arters förekomst.
 
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete