Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Validering grundprinciper

 • Om validering i Artportalen

  Validering i Artportalen sker på tre nivåer – den första vid rapporteringen, den andra vid exponeringen och de...

  Sep 29, 2017 04:51PM CEST
 • Definition av expertvalidering

  Med expertvalidering avses i första hand granskning och bedömning av riktigheten/rimligheten i fyndets taxonti...

  Sep 29, 2017 04:40PM CEST
 • Valideringsprocess

  Expertvalideringen görs av utsedda experter och expertgrupper. Den ska så långt som möjligt vara oberoende av ...

  Sep 29, 2017 05:44PM CEST
 • Valideringsstatus

  Nedan listas och beskrivs de valideringsstatusar med motsvarande symboler som syns i Artportalen för användare...

  Jan 09, 2018 03:20PM CET
 • Organisation kring validering

  Dagens organisation kring expertvalidering i Artportalen varierar beroende på organismgrupp och syfte. Valide...

  Sep 29, 2017 04:36PM CEST
 • Roller och ansvar

  Nedan listas och beskrivs de organisationer, enheter och begrepp som är kopplade till expertvalideringen, dera...

  Jan 11, 2018 03:17PM CET
 • Prioriteringar inom expertvalidering – vad ska valideras?

  Prioriteringar för expertvalidering kan främst göras inom två områden – fynduppgifter och artgrupper. ArtDatab...

  Sep 29, 2017 04:39PM CEST
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete