Hjälpsidor

Under uppbyggnad

Rapportera

 • Om rapportering

  Det finns två sätt att rapportera in fynd i Artportalen. Dels via ett webbformulär; dels genom import via en e...

  Oct 03, 2017 03:01PM CEST
 • Vägledning för rapportering

  Uppgift om art Att rapportera rätt art är grundläggande Grundprincipen är att du ska vara helt säker på vilke...

  Oct 03, 2017 03:01PM CEST
 • Rapportformulär

  Rapportformuläret är uppdelat i ett antal övergripande rubriker: Fyndegenskaper, Fyndplats, Observatörer, Proj...

  Oct 03, 2017 03:01PM CEST
 • Importera fynd via Excellmall

  Rapportering via excelmall är praktiskt inte minst om du har stora mängder fynd. I excelmallen finns särskilda...

  Jun 20, 2018 10:38AM CEST
 • Granska fynd

  När du sparar ett fynd blir det inte direkt tillgängligt för andra användare utan det lagras tillfälligt i gra...

  Oct 03, 2017 03:03PM CEST
 • Fyndegenskaper - Artnamn

  I fältet Artnamn skriver du in den art eller annan taxonomisk nivå (släkte, ras m.m.) som du vill rapportera d...

  Oct 03, 2017 03:05PM CEST
 • Fyndegenskaper - Datum

  Datum för fyndet måste anges vid rapportering. Det går att rapportera på enskild dag eller som en period mella...

  Oct 03, 2017 03:06PM CEST
 • Fyndegenskaper - Antal, aktivitet, metod m.m.

  I Fyndegenskaper finns sex fält för: Antal, Enhet, Ålder/stadium, Kön, Aktivitet och Metod. Vilka fält s...

  Oct 03, 2017 03:06PM CEST
 • Fyndegenskaper - Kommentar m.m.

  I Fyndegenskaper finns två olika möjlighet att komplettera informationen om ditt fynd genom att skriva in komm...

  Oct 03, 2017 03:08PM CEST
 • Ange fyndplats vid rapportering

  Fyndplats Vid rapportering måste fyndet registreras på en fyndplats. Fyndplatser kan antingen väljas genom at...

  Oct 03, 2017 03:12PM CEST
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete